Don Sauvignon

Don Sauvignon

Don Sauvignon

Namn: Gunilla Högbom (L-78)
Invald: 2003
Inriktningar: Stadsplanering, Fastighetsekonomi, Styrning och Ledning, Fastighet och Finans, Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling
Vem är Don: Jag är verksam i fastighetsbranschen sedan 1982 varav de senaste ca 20 åren på ledande befattningar i fastighetssektorn.  Arbetsgivare har bl a varit Fastighetsrenting AB (Direktör), Newsec AB (Konsult), Fastighets AB Förvaltaren (AO Chef Bostäder), Systembolaget AB (Fastighetsdirektör) och Locum AB (VD). Jag har också bedrivit egen konsultverksamhet. Sedan januari 2014 arbetar jag på AFA Fastigheter (Chef Projekt). Har haft och har ett antal styrelseuppdrag, för närvarande Archus AB (arkitekter) Sydholmarna AB (privat fastighetsbolag)samt Stiftelsen Danvikshem (äldrevård och kapitalförvaltning).

Mailadress: hogbom.gunilla[at]gmail.com eller gunilla.hogbom[at]afafastigheter.se
Telefon: