Don Ton

image047
Namn: David Johansson
Invald: 2014
Inriktningar: Väg och vatten med inriktning mot bärande konstruktioner. Mot slutet av utbildningen mixade jag upp med kurser inom ekonomi och organisation, där jag även skrev mitt examensarbete.
Vem är Don: Efter examen arbetade jag i 7 år med projektledningen inom bygg och telekom. Sedan 2005 är jag verksam i fastighetsbranschen. Jag var 12 år på Humlegården Fastigheter där jag jobbade med stora projekt, transaktioner (köp och sälj av fastigheter) och som fastighetschef med ansvar för den kommersiella förvaltningen. Sedan 2018 jobbar jag på Fastighets AB Balder som ansvarig för stads- och fastighetsutveckling i Stockholm.

Under studietiden engagerade jag mig i det mesta på sektionen, bland annat som sångledare och sektionsordförande. Jag var även med och startade ett coverband som faktiskt lever än idag.

Mailadress: David.Johansson@balder.se
Telefon: 08-508 837 14
Sociala media: Facebook och Linkedin: David Johansson