Lava

Lava är Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag och äger rum den andra torsdagen i
februari varje år. Under mässan samlas vanligtvis omkring 100 av samhällsbyggnadsbranschens
företag och organisationer, vilket gör Lava till Sveriges största arbetsmarknadsdag för en enskild
sektion.
Lava ger alla dess besökande och engagerade studenter möjlighet att komma i kontakt med företag
inom bygg-, arkitekt-, fastighets- och finansbranschen och samlar entreprenörer, konsultföretag,
fastighetsbolag, samt representanter från statliga och kommunala bolag –allt på en och samma
mässa! Både internationellt ledande och lokala företag bjuds in. Mässans mål är att skapa ett forum
där studenter kan få kontakt med deras framtida arbetsgivare.
Projektgruppen, som väljs ungefär ett år innan mässan, planerar Lava och mässan drivs ideellt med
hjälp av många av Samhällsbyggnadssektionens studenter. Tillsammans hjälps alla åt att få all
planering att fungera, både inför och under mässan. Lava är en fantastisk möjlighet att engagera sig i
sektionen och ha roligt tillsammans med andra studenter från olika årskurser och inriktningar,
samtidigt som du får möjlighet till nya kontakter inom branschen.
Vill du veta mer om hur du kan bidra till Lava 2021? Besök vår hemsida: www.lavakth.se

Instagram: @lavakth

Facebook: Lava KTH

Projektgruppen för LAVA 2021 är:

 
Projektledare – Olivia Nygren – 070 755 88 19  | projektledare@lavakth.se
Ekonomiansvarig – Malin Lagerholm – 070 468 80 70 | ekonomi@lavakth.se
Logistikansvarig – Karl Norberg – 070 605 24 26 | logistik@lavakth.se
Eventansvarig – William Pripp – 076 397 57 32 | event@lavakth.se
Företagsansvarig – Jisreel Rodriguez Jillker – 072 723 14 14 | foretag@lavakth.se
Personalansvarig – Elin Rambäck – 073 968 57 42 | personal@lavakth.se
Marknadsföringsansvarig – Karolina Landgärds – 073 046 71 56 | marknadsforing@lavakth.se
Sponsoransvarig – Caroline Svärd – 076 025 76 53 | spons@lavakth.se