Qubb

Qubb är en utav sektionens nyaste föreningar och har en genialiskt mål, att varje år anordna minst en kubbturnering!

Läs mer på Instagram: @Qubbkth