Studienämnden

Studienämnden är ett av de viktigaste sektionsorganen, vars uppgift är att bevaka och svara för medlemmarnas intressen i studieorienterade frågor. Studienämnden består av studienämndsordförande (SNO), programansvarig student (PAS) för respektive program samt årskursrepresentanter (ÅKE) för årskurserna/inriktningarna på de olika programmen. Det är dessa engagerade människor som arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på utbildningarna (S, FoF och FUmFF).

Om man är intresserad av att gå med i studienämnden eller bara vill veta mer så kan man kontakta SNO: Andreas Karlsson på mail sno@s-sektionen.se

Instagram:@studienamndens

ÅKE Namn Email
S1 Love Alsenius alsenius@kth.se
S1 Vincent Vejby vvejby@kth.se
S1 Linnea Holmsten lholmst@kth.se
S1 Julia Herbe jherbe@kth.se
S1 Jonatan Borowicz borowicz@kth.se
S1 Alice Gardby agardby@kth.se
     
FOF1 Fredrik Kastensson Gussing fkg@kth.se
FOF1 Anna Stoor astoor@kth.se
FOF1 Josefine Henriksson josenr@kth.se
FOF1 Anton MIjac amijac@kth.se
FOF1 Filip Wiklund filipwik@kth.se
     
FUMFF1 Elin Pukite pukite@kth.se
FUMFF1 Gabriel Bonnevier gbon@kth.se
FUMFF1 Märta Wiederberg Nord martawn@kth.se
FUMFF1 Olivia Malmborg olimal@kth.se
     
S2 Andreas Karlsson andkar3@kth.se
S2 Judi Ismaeel judi@kth.se
S2 Julia Jiang juliajia@kth.se
S2 Emelie Landström elands@kth.se
     
FOF2 Johanna Burholt jburholt@kth.se
FOF2 Julia Johansson juliaij@kth.se
FOF2 Linn Ulvåknippa linnul@kth.se
     
FUMFF2 Sofia Lundman solundm@kth.se
FUMFF2 Emelie Jonasson ejona@kth.se
FUMFF2 Tova Nyander Söderhielm tovans@kth.se
     
S3 FEFJ Axel Klint axekli@kth.se
S3 FEFJ Viktoria Persson vipersso@kth.se
     
S3 STP Ninnie Tägtström ninniet@kth.se
S3 STP Johan Bexhorn bexhorn@kth.se
S3 STP Sara Elfström saraelf@kth.se
     
S3 MHI Gerd Waldheim waldheim@kth.se
S3 MHI Emma van Heek emmavh@kth.se
     
S3 BBP Gabriel Boquist gboquist@kth.se
S3 BBP Beata Hörberg bhorberg@kth.se
S3 BBP Emilia Ostojic eostojic@kth.se
S3 BBP Moa Nolinder moanol@kth.se
S3 BBP Donya Dam donyad@kth.se
S3 GIT Oskar Sundström osunds@kth.se
     
FOF 3 Sanna Backenroth sannabac@kth.se
FOF 3 Karolina Landgärds kmla@kth.se
FOF 3 Casper Lindqvist casperli@kth.se
     
FUMFF 3 Martina Maxstad maxstad@kth.se
FUMFF 3 Emilia Dahlén emiliada@kth.se
     
S4 TCAEM Elin Lindgren ellindgr@kth.se
S4 TCAEM Meriam Basilious meriamb@kth.se
S4 TCAEM Karolina Näsén knasen@kth.se
S4 TCAEM Evelina Husak ehusak@kth.se
     
S4 TFOBM Torkel Blohmé blohme@kth.se
S4 TFOBM William Sääf wsaaf@kth.se
     
S5 TCAEM Siri Nöjd snojd@kth.se
S5 TCAEM David Mellander davidmel@kth.se
     
S5 TMHIM Johanna Dyberg jdy@kth.se

 

Övrigt Namn Email
SNO Andreas Karlsson sno@s-sektionen.se
Vice SNO TBD  
PAS S Karolina Näsén pas.s@s-sektionen.se
PAS FOF Karolina Landgärds pas.fof@s-sektionen.se
PAS FUMFF Emelie Jonasson pas.fumff@s-sektionens.se

 

Vakanta platser
ÅKE S4 Hållbar stadsplanering och utformning
ÅKE S4 Miljöteknik och hållbar infrastruktur
ÅKE S4 Transport och geoinformatik
ÅKE S5 Fastigheter och byggande
ÅKE S5 Hållbar stadsplanering och utformning
ÅKE S5 Transport och geoinformatik
MAS Fastigheter och byggande
MAS Hållbarstadsplanering och utformning
MAS Miljöteknik och hållbar infrastruktur
MAS Husbyggnads- och anläggningsteknik
MAS Transport och geoinformatik

 

Inriktningar
Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
Geografisk IT (GIT)
Bygg och byggprojektledning (BBP)
Stads och trafikplanering (STP)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

 

Master
Fastigheter och byggande (TFOBM)
Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM)
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM)
Transport och geoinformatik (TTGTM)