Studienämnden

Studienämnden är ett av de viktigaste sektionsorganen, vars uppgift är att bevaka och svara för medlemmarnas intressen i studieorienterade frågor. Studienämnden består av studienämndsordförande (SNO), programansvarig student (PAS) för respektive program samt årskursrepresentanter (ÅKE) för årskurserna/inriktningarna på de olika programmen. Det är dessa engagerade människor som arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på utbildningarna (S, FoF och FUmFF).

Om man är intresserad av att gå med i studienämnden eller bara vill veta mer så kan man kontakta SNO på mail sno@s-sektionen.se

Instagram:@studienamndens

ÅKE Namn Email
S2 Andreas Karlsson andkar3@kth.se
S2 Judi Ismaeel judi@kth.se
S2 Julia Jiang juliajia@kth.se
FOF2 Johanna Burholt jburholt@kth.se
FOF2 Julia Johansson juliaij@kth.se
FUMFF2 Sofia Lundman solundm@kth.se
FUMFF2 Emelie Jonasson ejona@kth.se
S3 FEFJ Axel Klint axekli@kth.se
S3 FEFJ Viktoria Persson vipersso@kth.se
S3 STP Ninnie Tägtström ninniet@kth.se
S3 STP Johan Bexhorn bexhorn@kth.se
S3 STP Sara Elfström saraelf@kth.se
S3 MHI Gerd Waldheim waldheim@kth.se
S3 MHI Emma van Heek emmavh@kth.se
S3 BBP Gabriel Boquist gboquist@kth.se
S3 BBP Beata Hörberg bhorberg@kth.se
S3 BBP Emilia Ostojic eostojic@kth.se
S3 BBP Donya Dam donyad@kth.se
S3 GIT Oskar Sundström osunds@kth.se
FOF 3 Sanna Backenroth sannabac@kth.se
FOF 3 Karolina Landgärds kmla@kth.se
FOF 3 Casper Lindqvist casperli@kth.se
FUMFF 3 Martina Maxstad maxstad@kth.se
FUMFF 3 Emilia Dahlén emiliada@kth.se
S4 TCAEM Elin Lindgren ellindgr@kth.se
S4 TCAEM Meriam Basilious meriamb@kth.se
S4 TCAEM Karolina Näsén knasen@kth.se
S4 TCAEM Evelina Husak ehusak@kth.se
S5 TCAEM Siri Nöjd snojd@kth.se
S5 TCAEM David Mellander davidmel@kth.se
S5 TMHIM Johanna Dyberg jdy@kth.se

 

Vakanta platser:
ÅKE S1
ÅKE FOF1
ÅKE FUMFF1
ÅKE S4 Fastigheter och byggande
ÅKE S4 Hållbar stadsplanering och utformning
ÅKE S4 Miljöteknik och hållbar infrastruktru
ÅKE S4 Transport och geoinformatik
ÅKE S5 Fastigheter och byggande
ÅKE S5 Hållbar stadsplanering och utformning
ÅKE S5 Transport och geoinformatik
MAS Fastigheter och byggnade
MAS Hållbartadsplanering och utformning
MAS Miljöteknik och hållbar infrastruktur
MAS Husbyggnads- och anläggningsteknik
MAS Transport och geoinformatik

 

Inriktningar
Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
Geografisk IT (GIT)
Bygg och byggprojektledning (BBP)
Stads och trafikplanering (STP)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
Master
Fastigheter och byggande (TFOBM)
Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM)
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM)
Transport och geoinformatik (TTGTM)