Studienämnden

Studienämnden är ett av de viktigaste sektionsorganen, vars uppgift är att bevaka och svara för medlemmarnas intressen i studieorienterade frågor. Studienämnden består av Styrelseledamot med utbildningsansvar (SMU), Nämndordförande (NO), Ombud för Sektionen (OS) och Programansvarig student (PAS) för respektive program, Masteransvarig student (MAS) för respektive master samt årskursrepresentanter (ÅKE) för årskurserna/inriktningarna på de olika programmen. Det är dessa engagerade människor som arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på utbildningarna (S, FoF och FUmFF).

Instagram: @studienamndens

ÅKE Namn Email
S1 William Olin ake-s1@s-sektionen.se
Emmy Henriksson
          
FOF1 Gustav Folke ake-fof1@s-sektionen.se
          
FUMFF1 Henrik Juslin ake-fumf1@s-sektionen.se
          
S2 Keli Sinani ake-s2@s-sektionen.se
Love Borup Olsson
          
FOF2 VAKANT ake-fof2@s-sektionen.se
          
FUMFF2 Alma Vilhelmsson ake-fumf2@s-sektionen.se
Maria Kalderén
Julia Pompa
          
S3 FEFJ VAKANT ake-fefj@s-sektionen.se
          
S3 STP Rodhe Sköld ake-stp@s-sektionen.se
          
S3 MHI VAKANT ake-mhi@s-sektionen.se
          
S3 BBP Klara Valentin ake-bbp@s-sektionen.se
Polly Hedenlund
          
S3 GIT VAKANT ake-git@s-sektionen.se
          
FOF3 Hugo Folkesson ake-fof3@s-sektionen.se
          
FUMFF3 Alfons Nätt  ake-fumf3@s-sektionen.se
Ingrid Blomqfeldt
          
TFOBM1 VAKANT
          
TFOBM2 VAKANT
          
TCAEM1 Ingrid Hellmans inhe@kth.se
          
TCAEM2  VAKANT
          
THSSM1 VAKANT
          
THSSM2 VAKANT
          
TMHIM1 Wilma Sjöhag wilmas@kth.se
          
TMHIM2 VAKANT
          
TTGTM1 VAKANT
          
TTGTM2 VAKANT

 

Övrigt Namn Email
SMU Arthur Åsberg smu@s-sektionen.se
NO Alexandra Roseen no@s-sektionen.se
OS VAKANT os@s-sektionen.se
PAS S Axel Göthberg pas.s@s-sektionen.se
PAS FOF Viktoria Edholm pas.fof@s-sektionen.se
PAS FUMFF Alexander Lindqvist pas.fumff@s-sektionen.se
MAS TTGT Milton Larsson mas.ttgtm@s-sektionen.se
MAS TCAEM Klara Marntell mas.tcaem@s-sektionen.se
MAS TFOBM VAKANT mas.tfobm@s-sektionen.se
MAS TMHIM VAKANT mas.thim@s-sektionen.se
MAS THSSM VAKANT mas.thssm@s-sektionen.se

 

Inriktningar
Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
Stads och trafikplanering (STP)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
Bygg och byggprojektledning (BBP)
Geografisk IT (GIT)

 

Master
Transport och geoinformatik (TTGTM)
Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM)
Fastigheter och byggande (TFOBM)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM)
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM)