Studienämnden

Studienämnden är ett av de viktigaste sektionsorganen, vars uppgift är att bevaka och svara för medlemmarnas intressen i studieorienterade frågor. Studienämnden består av Styrelseledamot med utbildningsansvar (SMU), Nämndordförande (NO), Ombud för Sektionen (OS) och programansvarig student (PAS) för respektive program samt årskursrepresentanter (ÅKE) för årskurserna/inriktningarna på de olika programmen. Det är dessa engagerade människor som arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt på utbildningarna (S, FoF och FUmFF).

Instagram: @studienamndens

ÅKE Namn Email
S1 Alexander Wistrand Frykengård awf@kth.se
S1 Erik Novak enovak@kth.se
          
FOF1 Julia Eriksson jule@kth.se
          
FUMFF1 Jacob Nilsson jacni@kth.se
FUMFF1 Josefine Lindblad josls@kth.se
FUMFF1 Maria Kalderén kalde@kth.se
          
S2 Alma Wendin almaw@kth.se
S2 Axel Göthberg axelgo@kth.se
S2 Klara Dolk kdolk@kth.se
S2 Martin Dugandzic martindu@kth.se
          
FOF2 Alexandra Roseen aroseen@kth.se
FOF2 Victoria Edholm vedh@kth.se
          
FUMFF2 Angelo Asmar angeloa@kth.se
FUMFF2 Robert Kurt rkurt@kth.se
          
S3 FEFJ Sarah Creutzer sarahcr@kth.se
          
S3 STP Maja Karlsson Wickman majakw@kth.se
          
S3 MHI Wilma Sjöhag wilmas@kth.se
          
S3 BBP Joel Bovin jbovin@kth.se
S3 BBP Julia Herbe jherbe@kth.se
          
S3 GIT Rut Hagwall rhagwall@kth.se
          
FOF3 Filip Wiklund filipwik@kth.se
          
FUMFF3 Gabriel Bonnevier gbon@kth.se
FUMFF3 Lisa Karlsson Wickman lisakw@kth.se
          
TFOBM1 VAKANT
          
TFOBM2 VAKANT
          
TCAEM1 Judi Ismaeel judi@kth.se
          
TCAEM2  VAKANT
          
THSSM1 VAKANT
          
THSSM2 VAKANT
          
TMHIM1 VAKANT
          
TMHIM2 VAKANT
          
TTGTM1 Carl-Vilhelm Boström cvbo@kth.se
TTGTM1 Milton Larsson miltonl@kth.se
          
TTGTM2 VAKANT

 

Övrigt Namn Email
SMU Arthur Åsberg smu@s-sektionen.se
NO Alexandra Roseen no@s-sektionen.se
OS Linnéa Holmsten os@s-sektionen.se
PAS S Lucas Sihlén pas.s@s-sektionen.se
PAS FOF Viktoria Edholm pas.fof@s-sektionen.se
PAS FUMFF Robert Kurt pas.fumff@s-sektionens.se

 

Inriktningar
Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
Stads och trafikplanering (STP)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
Bygg och byggprojektledning (BBP)
Geografisk IT (GIT)

 

Master
Fastigheter och byggande (TFOBM)
Husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM)
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM)
Miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM)
Transport och geoinformatik (TTGTM)