Valberedningen

I sektionen finns en rad olika funktionärsgrupper och funktionärer som kontinuerligt under året ska tillsättas av sektionens medlemmar. Valberedningens uppdrag är att förbereda sektionen på de kommande valen genom att utlysa de poster som ska tillsättas, hitta lämpliga kandidater till posterna samt hålla intervjuer med de sökande. Utöver detta har valberedningen också mandat att förorda någon eller några av kandidaterna, vilket innebär att valberedningen, baserat på intervjuerna, ger sektionen vägledning inför sektionsmötet.

Valberedningsstyrelsen är funktionärsposter och väljs under SM.

Om du vill bli en del av valberedningen eller om du undrar över något kan du kontakta oss på valberedning@s-sektionen.se för mer information. Detta gäller också vid kontakt av nedanstående funktionärer.

Instagram: @svalberedningen

Valberedningen för verksamhetsåret 21/22 består av:

Ordval/Ordförande:

Emma Ceberg: Bygg och Byggprojektledning (åk 3)

OrdVal har som huvudansvar att se till att allt arbete inom valberedningen går rätt till. Denne ska ha kontakten med styrelsen och THS om de skulle vilja något. Utöver det är det OrdVals roll att sammankalla inför möten samt bistå resterande vid behov.

PR/Marknadsföringsansvariga:

Malin Aleljung: Miljöteknik och Hållbar Infrastruktur (åk 3)

Alice Bostedt: Bygg och Byggprojektledning (åk 3)

Kommunikationsansvarig:

Elin Holm: Bygg och Byggprojektledning (åk 3)

Intervjusamordnare:

Amalie Levring Waara: Samhällsbyggnad (åk 2)