Valberedningen

I sektionen finns en rad olika funktionärsgrupper och funktionärer som kontinuerligt under året ska tillsättas av sektionens medlemmar. Valberedningens uppdrag är att förbereda sektionen på de kommande valen genom att utlysa de poster som ska tillsättas, hitta lämpliga kandidater till posterna samt hålla intervjuer med de sökande. Utöver detta har valberedningen också mandat att förorda någon eller några av kandidaterna, vilket innebär att valberedningen, baserat på intervjuerna, ger sektionen vägledning inför sektionsmötet.

 

Valberedningsstyrelsen är funktionärsposter och väljs ut under SM.
Om du vill bli en del av valberedningen eller om du undrar över något kan du kontakta oss på valberedning@s-sektionen.se för mer information. Detta gäller också vid kontakt av  nedanstående funktionärer.
Instagram: @svalberedningen

 

Valberedningen för verksamhetsåret 20/21 består av:
 
Ordval/Ordförande:
Astrid Lindblom: Husbyggnads- och anläggningsteknik (åk 4)
OrdVal har som huvudansvar att se till att allt arbete inom valberedningen går rätt till. Denne ska vara kontakten med styrelsen och THS om de skulle vilja något. Utöver det är det  ordförandes roll att sammankalla inför möten samt bistå resterande vid behov.

 

PR/Marknadsföringsansvariga:
Katia Calming: Miljöteknik och Hållbar Infrastruktur (åk 4)
Emma van Heek: Miljöteknik och Hållbar Infrastruktur (åk 3)
Tove Wränghede: Fastighetsekonomi och Fastighetsjuridik (åk 3)

 

Kommunikationsansvarig:
David Westin: Samhällsbyggnad (åk 2)

 

Intervjusamordnare:
Frida Wistfors: Samhällsbyggnad (åk 2)